SZKOLENIA:

KURS INSTRUKTORSKI:

- GDAŃSK
9-11 grudnia 2016

  zapisy

Szkolenia sędziowskie:
 informacje wkrótce


Szkolenia "PROPONOWANE"
  zapisy

VIDEO:
WSPÓŁPRACA:


Polska Federacja Nordic Walking - Szkolenia, kursy
 
                      :: SZKOLENIA
 1. Stopnie nadawane przez Polską Federację Nordic Walking:
  • Instruktor NW (odpowiednik INWA Instruktor)
   • Posiadanie legitymacji Instruktora NW uprawnia do samodzielnego prowadzenie zajęć treningowych z zakresu Nordic Walking.

  • Przewodnik NW (odpowiednik INWA Activity Leader)
   • Posiadanie legitymacji Przewodnika NW uprawnia do prowadzenia zajęć treningowych w zakresie Nordic Walking tylko w grupach przeszkolonych przez osobę posiadającą tytuł Instruktora NW lub prowadzenie zajęć ruchowych w zakresie NW pod nadzorem Instruktora NW.

  • Trener NW
   • Posiadanie legitymacji Trenera NW uprawnia do prowadzenia szkoleń instruktorskich i Activity Leader, w przypadku prowadzenia szkoleń pod egidą PFNW uprawnia do prowadzenia szkolenia wspólnie z trenerem INWA.

  • Sędzia NW
   • Posiadanie legitymacji Sędziego NW uprawnia do sędziowania wszystkich zawodów Polskiej Federacji Nordic Walking.
    • Sędzia klasy III - osoby po odbyciu kursu sędziego i z pozytywnym wynikiem egzaminu.
    • Sędzia klasy II - osoby z minimum jednorocznym stażem sędziowania jako sędzia klasy III (w minimum 3 zawodach wg przepisów PFNW), które uzyskają pozytywną opinię Komisji Sędziów.
    • Sędzia klasy I - osoby z minimum 2-letnim stażem jako sędzia klasy II (w minimum 3 zawodach w każdym roku wg przepisów PFNW), które uzyskają pozytywną opinię Komisji Sędziów.
    • Sędzia międzynarodowy - osoby wyróżniające się (z minimum 2-letnim stażem jako sędzia klasy I w minimum 3 zawodach w każdym roku wg przepisów PFNW, które uzyskają pozytywną opinię Komisji Sędziów oraz wykażą się minimum podstawową znajomością języka angielskiego.
    • Wprowadza się roczną opłatę członkowską w wysokości 20 zł na konto: ING BANK ŚLĄSKI O/GDAŃSK-OLIWA 86 1050 1764 1000 0023 2660 6460 z dopiskiem: Opłata członkowska / sedzia – Imię i Nazwisko
    • Weryfikacja uprawnień sędziowskich odbywać się będzie co dwa lata.

 2. Wymagania od kandydatów na:
  • przewodnika
   • złożenie dokumentów rekrutacyjnych (aneks)
   • od kandydata nie wymaga się specjalistycznego wykształcenia z zakresu Kultury Fizycznej ani legitymacji instruktorskiej lub trenerskich w zakresie sportu lub rekreacji ruchowej

  • instruktora
   • minimum średnie wykształcenie
   • posiadanie legitymacji instruktorskiej lub trenerskiej w zakresie sportu lub rekreacji ruchowej (nie dotyczy absolwentów i studentów Akademii Wychowania Fizycznego lub Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego oraz absolwentów i studentów Akademii Medycznej kierunków Fizjoterapia lub Rehabilitacja)
   • doświadczenie organizatorskie i metodyczne w zakresie sportu i rekreacji ruchowej
   • złożenie dokumentów rekrutacyjnych (aneks)

  • sędziego
   • złożenie dokumentów rekrutacyjnych (aneks)
   • ukończony 21 rok życia
   • minimum średnie wykształcenie

  • trenera
   • posiadanie legitymacji instruktorskiej Polskiej Federacji Nordic Walking
   • złożenie dokumentów rekrutacyjnych (aneks)

 3. Programy szkoleń na:

 4. Rekrutacja na szkolenie:
 5. Koszty kursów:
  • instruktorski i na przewodnika - 700zł
  • trenerski - 1750zł
  • sędziowski - 400zł


Warunkiem otrzymania legitymacji Polskiej Federacji Nordic Walking jest złożenie stosownych dokumentów, skończenie kursu oraz zdanie egzaminu w częsci praktycznej i teoretycznej.

Warunkiem nostryfikacji dyplomów instruktorskich nadawanych przez inne uznane przez Polską Federację Nordic Walking organizacje (jak np. INWA) jest zaprezentowanie swoich umiejętności w zakresie techniki marszu NW oraz ogólnej sprawności fizycznej w imprezie rekreacyjno-sportowej organizowanej przez PFNW.


 

 
:  
 
 
 

Zajęcia Nordic Walking

SPONSOR STRATEGICZNY

SPONSORZY
PARTNER TECHNICZNY:


PATRONAT MEDIALNY:HOTELE I OŚRODKI:


  PARTNERZY
POLSKA FEDERACJA NORDIC WALKING, 80-716 Gdańsk, Kazimierza Górskiego 1., tel: +48 668 648 638, e-mail: sekretariat@z.pfnw.eu

Wszelkie prawa dotyczące wykorzystania znaków PFNW są zastrzeżone i chronione prawnie.


facebook
Kal2015