SZKOLENIA:

KURS INSTRUKTORSKI:

- GDAŃSK
9-11 grudnia 2016

  zapisy

Szkolenia sędziowskie:
 informacje wkrótce


Szkolenia "PROPONOWANE"
  zapisy

VIDEO:
WSPÓŁPRACA:


Polska Federacja Nordic Walking - Rekrutacja na szkolenia, kursy
 
                      :: Rekrutacja - kurs instruktorski

powrót

Krok pierwszy

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego (min. 7 dni przed rozpoczęciem kursu)

Uwaga! Osoby które nie wypełnią formularza zgłoszeniowego nie zostaną wpisane na stronę internetową PFNW

formularz zgłoszeniowy

Krok drugi

Wypełnienie i skompletowanie  dokumentów rekrutacyjnych i dostarczenie ich trenerowi
 w pierwszym dniu kursu.

 • podanie o przyjęcie na kurs
 • wypełniony kwestionariusz uczestnika kursu
 • zaświadczenie lekarskie pozwalające na udział w kursie (stwierdzające brak przeciwwskazań do wysiłku fizycznego),
 • kopia świadectwa dojrzałości / szkoły średniej lub szkoły wyższej. W przypadku studentów (Akademii Wychowania Fizycznego, Wyższych Szkół Wychowania Fizycznego oraz Akademii Medycznej kierunków Fizjoterapia lub Rehabilitacja) kopia świadectwa dojrzałości, kopia legitymacji studenckiej i ksero pierwszej strony indeksu (z fotografią i kierunkiem studiów),
 • 2 fotografie legitymacyjne,o wymiarach: 3,5cm x 4,5cm (w przypadku zdjęć w innym wymiarze nie ma możliwości wystawienia legitymacji)
 • oświadczenie dotyczące ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania kursu,
 • kopia dowodu osobistego (obydwie strony).
 • dowód wpłaty (wpłatę w wysokości 700 zł, należy uiścić min. 7 dni przed rozpoczęciem kursu, na konto federacji)
  UWAGA ! W tytule wpłaty KONIECZNIE podać termin i miejsce kursu, oraz imię i nazwisko osoby biorącej udział w szkoleniu !
 • osoby którą chcą otrzymać RACHUNEK wypełniają BLANKIET RACHUNKU

Do pobrania

Uwaga!

Uczestnik kursu we własnym zakresie pokrywa koszty związane z dojazdem, zakwaterowaniem
i wyżywieniem.

Ponadto zobowiązany jest posiadać: notes, długopis, ubiór sportowy umożliwiający wyjście w teren, stosowny do warunków pogodowych.

powrót

 
:  
 
 
 

Zajęcia Nordic Walking

SPONSOR STRATEGICZNY

SPONSORZY
PARTNER TECHNICZNY:


PATRONAT MEDIALNY:HOTELE I OŚRODKI:


  PARTNERZY
POLSKA FEDERACJA NORDIC WALKING, 80-716 Gdańsk, Kazimierza Górskiego 1., tel: +48 668 648 638, e-mail: sekretariat@z.pfnw.eu

Wszelkie prawa dotyczące wykorzystania znaków PFNW są zastrzeżone i chronione prawnie.


facebook
Kal2015